خدمات شارژ کپسول پی سی پی

خدمات شارژ کپسول پی سی پی گجت کمپ بزرگترين فروشگاه لوازم شکار در ايران با ارائه خدمات شارژ کپسول پي سي پي در تهران استفاده از سيلندر هاي هوا را براي مشتريان سهل نموده است اين خدمات در کمتر از 5 دقيقه انجام شده و به سفارش دهندگان تحويل داده ميشود. هواي پر شده داخل اين کپسول ها هواي خشک يعني اکسيژن درصد پايين بوده و توسط کمپرسور فيلتر دارادامه مطلب