تصاویر تک تیرانداز

تصاویر زیبا از تک تیر انداز

تک تیر انداز استتار شده به صورت حرفه ای در علوفه زار

http://www.gajetcamp.in/wp-content/uploads/2012/12/camouflaged-sniper.jpg


تک تیر انداز در حال حرکت به سوی موقعیت مشخص شده

http://www.gajetcamp.in/wp-content/uploads/2012/12/Airsoft-Sniper-Ghillie-Suit.jpg


تک تیرانداز در حال بررسی محیط

http://www.gajetcamp.in/wp-content/uploads/2012/12/100110at_sniper_rifle_800.jpg


کلمات مرتبط:

تک تیرانداز,عکس تک تیرانداز,تصویر تک تیرانداز,تفنگ تک تیرانداز,لباس تک تیرانداز